איכות ושירות

איכות ושירות במעבדת אמריקן מדיקל ג'נטיקס

מדיניות האיכות

 1. ביצוע בדיקות ברמה מקצועית גבוהה, המתאימות למטרתן, חדשניות בתחומן, תוך הקפדה על אמינות התוצאות ומחויבות לעבודה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
 2. מתן שירות איכותי ללקוח כולל שמירה על סודיות המידע.
 3. קיום פעילות המעבדה תוך שמירה על אתיקה ויושרה בעל עת.
 4. קיום מערכת איכות ואבטחת מידע המתאימה לגודל המעבדה, סוגה ונפח הבדיקות המתבצעות בה, העונה על המסמכים להלן בגירסתם המעודכנת ביותר:
  • הדרישות על פי דין ממעבדה רפואית כולל תקנות בריאות העם והוראות משרד הבריאות ותקנות בטיחות בעבודה כמפורט במסמך מבוקר הקיים במעבדה.
  • ISO 9001 :מערכת ניהול איכות – דרישות. תוך השמטה של סעיף 8.3 תכן ופיתוח של מוצרים ושירותים – פעילותה המרכזית של המעבדה הינה הספקה של תוצאות בשגרה, פעילות של תכן ופיתוח, במידה וקיימות, פועלות בצד הפעילות המרכזית של המעבדה. יחד עם זה המעבדה עושה כשרלוונטי, כמיטב יכולתה לפעול על בסיס דרישות התקן גם לסעיף זה.
  • ISO 27799/ ISO 27001: אבטחת מידע בפעילות המעבדה, הכוללת אבטחת מידע רפואי.
 5. קיום מערכת המאפשרת הכרות ושליטה על הבדיקות השונות, תוך הקפדה על בקרת איכות ברמות שונות ומתן תגובה הולמת כאשר הבקרה מזהה חריגות.
 6. קיום גישה בסיסית של מניעת תקלות וכשלים בטרם קרו מתוך רעיון של חשיבה וניהול סיכונים.
 7. שיפור מתמיד של מקצועיות, איכות השירות והאפקטיביות של מערכת האיכות, תוך התמקדות בדרישות הלקוחות ובעלי העניין השונים, במטרה להגביר את שביעות רצונם.

יעדים נוספים, משתנים, של המערכת ייקבעו במסגרת סקרי הנהלה.

שירות

מעבדת AMG מאמינה כי איכות ושירות הולכים יד ביד לצורך כך, קיימים במעבדה מרכיבים שונים, על מנת לספק ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר.
חלק ממרכיבי השירות המאפיינים את המעבדה הינם:

 • אספקת תשובות מהירות איכותיות ואמינות ע"י עבודה עם צוות מיומן.
 • הגישה ללקוח אדיבה ומקצועית.
 • המעבדה מוצאת פתרונות מותאמים אישית ללקוחות שזקוקים לכך.

איכות

 • מחלקת אבטחת איכות מסורה.
 • מערכת נהלים, הנחיות ומסמכים מבוקרים (SOPs).
 • השתתפות בתוכניות פיקוח בינלאומיות של בקרת איכות.
 • ביקורות פנימיות קבועות.

הצהרת מדיניות אבטחת מידע

1. AMG Lab מאמצת בזאת את התקן לניהול אבטחת מידע 27001 ISO ותקן לניהול אבטחת מידע רפואי 27799 ISO במטרה להבטיח רמת אבטחת מידע במסגרת מתן שירות ללקוחות החברה בתחום:

מעבדה לגנטיקה (ציטוגנטיקה) - ביצוע בדיקות ציטוגנטיות ומולקולריות לבירור אברציות כרומוזומליות וגנוטיפ.

2. בהתאם לכך, מתחייבת הנהלת החברה:

 • להגן על מאגרי המידע (כולל מאגרים רפואיים) ועל נכסי החברה ולהבטיח זמינות, שלמות ואמינות המידע.
 • להקצות את המשאבים הנדרשים לתפקוד מערכת אבטחת מידע של החברה.
 • לקבוע מטרות ויעדים במסגרת מערכת אבטחת מידע של החברה.
 • לקיים הליך של שיפור מתמיד ובחינת אפקטיביות של מערכת אבטחת מידע בחברה.
 • להעלות את מודעות עובדי החברה לנושא אבטחת המידע.
 • לקיים את הפעילות בהתאם לדרישות חוק ודרישות רגולציה נוספות בתחומי אבטחת המידע כולל דרישות של משרד הבריאות בנושא אבטחת מידע רפואי.

3. מערכת אבטחת מידע של החברה תתבסס על שיטה לאיתור וניהול סיכונים, תוך מזעור ומניעת סיכונים שמשפיעים על אבטחת מאגרי מידע ונכסי החברה.

4. AMG Lab תיישם מנגנוני אבטחה לוגית ופיזית לצורך מניעת חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

5. AMG Lab מגדירות את המשאב האנושי כמרכיב חשוב בהעלאת רמת אבטחת המידע בחברה, לכן תפעל ההנהלה בקביעת מנגנונים לבדיקת מהימנות העובדים והגברות מודעותם לנושאי אבטחת המידע.

למידע נוסף אודות איכות ושירות במעבדת אמריקן מדיקל ג'נטיקס

צרו איתנו קשר

השארת הודעה
למומחי המעבדה